Zmení sa cestovný ruch v budúcnosti? Rozhovor s Elif Kaya zo spoločnosti Booking. 

23.03.2022

V tomto  rozhovore sa Michaela Krempaská rozpráva s Elif Kaya, techničkou propagácie a marketingu pre vývoj cestovného ruchu v spoločnosti Booking.com. Zaznejú odpovede na otázky našich špecialistov čo robí destináciu inteligentnou, o iniciatívach udržateľného cestovného ruchu ako aj odpovede na otázky ako pandémia COVID-19 ovplyvnila destináciu.

Ako sa zmení cestovný ruch v budúcnosti? Zdroj: www.pexels.com
Ako sa zmení cestovný ruch v budúcnosti? Zdroj: www.pexels.com


Michaela: Nie každý vie, čo znamená pojem inteligentná destinácia. Môžete stručne priblížiť tento pojem a opísať ako pandémia ovplyvnila inteligentnú destináciu? Existuje potenciál, že sa cestovný ruch vráti do pôvodných koľají?

Elih: Inteligentná destinácia je typ destinácie, kde sú turistické zážitky a služby podporované a rozvíjané pomocou inteligentných technológií, ako sú mobilné aplikácie, internet vecí, umelá inteligencia a veľké objemy dát. V niektorých destináciách bola situácia veľmi dramatická. V niektorých destináciách žije napríklad 66 000 obyvateľov, ktoré mali viac ako 16,5 milióna prenocovaní, no počas Covid-19 pandémie nemali naozaj žiadne prenocovania. 99 % obyvateľov niektorých inteligentných destinácií je závislých od cestovného ruchu. Keď boli destinácie minulý rok úplne uzavreté, zaznamenali sme pokles 70 % turistov. V Madride, Barcelone či Valencii, ktoré majú viac stálych obyvateľov, tie až tak úplnú prázdnotu destinácií nezažili.

Michaela: Čo by ste povedali ľuďom, ktorých živobytie závisí od cestovného ruchu?

Elih: V prvom rade si dovoľujem tvrdiť, že toto odvetvie veľmi úspešne aj napriek mnohým krízam dokáže odolávať. Všetci snívame a pochopiteľne všetci chceme cestovať. Zatiaľ musíme zlepšiť vzdelávanie a odbornú prípravu, ale myslím si, že budúcnosť má potenciál. Turisti sa vrátia a budú sa správať úctivejšie ako predtým. V cestovnom ruchu a kultúrnym zážitkom budeme zažívať novú cestu k šťastiu.

Michaela: Ako ovplyvnila kríza HDP pochádzajúce z cestovného ruchu?

Elif: Ak si vezmeme napríklad 140 hotelov, regulátor ubytovania predstavuje 65 000 lôžok, tak počet našich prenocovaní klesol o 70,6 %. Máme niekoľko hotelov, ktoré sa po výluke otvárali pomaly a teraz sú takmer úplne otvorení. Naša perspektíva do budúcnosti je celkom pozitívna, pretože musíme byť pozitívni. Všetky súkromné sektory tvrdo pracujú, aby sa pokúsili udržať a nestratiť žiadne hotely. Sme na nich veľmi hrdí. Teraz sme pozitívni, pretože leto bolo naozaj pekné. Mali sme viac ako 80 % obsadenosť a veľa ľudí na plážach, no horský cestovný ruch napreduje po kríze pomalšie. 

Michaela: Čo ste sa naučili z tejto krízy COVID 19?

Elif: Predovšetkým sme nevedeli, ako to zvládnuť, pretože to bol prvý prípad v histórii. Zároveň sme pracovali na tom, aby inteligentná destinácia zlepšila destinácie. Začali sme s projektom digitalizácie, aby sme kontrolovali obyvateľstvo, masovú turistiku, kontrolovali, čo sa deje v destinácii, a mobilitu turistov v destinácii. Pred Covidom-19 sme pracovali na kontrole mobility turistov v destinácii pomocou WiFi a cenzúry.

Michaela: Ako informujete bežných turistov o pokroku dosiahnutom v medzinárodnej koordinácii cestovných protokolov?

Elih: Naozaj sme zvýšili našu prítomnosť na sociálnych sieťach a máme presne stokrát viac sledovateľov, ako sme mali predtým. Snažíme sa zo všetkých síl, ale nikdy to nestačí, preto sme veľmi ústretoví voči novým nápadom a novým možnostiam.

Michaela: Na ktoré z iniciatív alebo projektov ste naozaj hrdí, pokiaľ ide o udržateľnosť a inteligentné destinácie? Ako vám inteligentné technológie pomohli k väčšej udržateľnosti?

Elif: Doteraz sme boli udržateľní, ale nie dostatočne prístupní. Prešli sme takými zmenami adaptácie, aby sme zlepšili urbanistický plán a mobilitu. V niektorých oblastiach bolo vytvorených 120 cyklotrás. Ľudia začali chodiť znova pešo aj na elektrobicykloch. Môžeme kontrolovať mobilitu a zaznamenávať ďalšie aktivity. V niektorých destináciách vznikol nový model, že vozidlá nemôžu ísť rýchlosťou 10-20-30 km za hodinu. Prednosť dostali chodci a títo znížili mobilitu s vozidlami a podporujú ju prostredníctvom bicyklov.

Mobilita na plážach sa kontroluje aj prostredníctvom WiFi. Keď sa niekto prihlási na WiFi na pláži, destinácia získava jeho všeobecné informácie, ako je pohlavie či národnosť. Ak prídu na pláž o tretej hodine a ak je pláž v túto hodinu bežne obsadená, destinácia pošle políciu, aby kontrolovala dav a masovú turistiku. Destinácia zároveň posiela ľudí, aby oblasť vyčistili. Ďalšia vec je, že mnohé destinácie sa postarali aj o ľudí s pohybovými potrebami. Príde napríklad influencer, aby skontroloval pohybovú dostupnosť v oblasti a destinácia mu ukáže cyklotrasy, ako sa dostať na pláž. Zvýšila sa teda ponuka služieb pre tento druh klientov.

Michaela: Môžete mi povedať niečo o odpadovom hospodárstve a znižovaní množstva plastov?

Elif: Niektoré oblasti majú stále nedostatok vody, aby mohli vytvoriť inteligentnú destináciu a mohli v hoteloch hospodáriť s vodou. Vznikol napríklad jeden súkromný subjekt, ktorý vytvoril laboratórium s názvom Dinapsis s inováciami a technológiami na zlepšenie využívania vodných zdrojov. Cenzurovali distribúciu zdrojov, pracovali na znížení množstva odpadových vôd. Investovalo sa do recyklačného systému na zlepšenie vodného systému, pretože niekde je nedostatok vody. Musia využívať dažďovú vodu a tiež vodu recyklovať. Opätovne využívajú 95 % vody a strácajú len 5 %. Bežný priemer v Španielsku je 75 %. Možno povedať, že mnohé destinácie za posledných 25 rokov zlepšili hospodárenie s vodou.

Michaela: A čo tuhý odpad, ako sú plasty a odpadky?

Elif: Recyklácia je veľmi dôležitá a vláda musí investovať do recyklácie, aby mohla spravovať tuhý odpad. Nároky na kontrolu kvality sa neustále zvyšujú. Väčšina hotelov kontroluje nakladanie s odpadmi a ich separáciu. Udeľujú sa body, ak ubytovacie zariadenia využívajú slnko ako elektrickú energiu. Mentalita turistov sa zmenila a viac sa zaujímajú o udržateľnosť. Radšej idú do udržateľnej destinácie, kde je prírodné prostredie. Ak destináciu navštívi takýto typ turistov a zistí, že destinácia nie je čistá, môže prísť o turistov, takže hotely sa musia prispôsobiť. Máme systém workshopov, školení a existuje špeciálna webstránka, kde sa hotelieri môžu dozvedieť o mnohých kritériách udržateľnosti. Pozývame národnú a medzinárodnú tlač, aby v konkrétnych destináciách zistila, aké zmeny nastali. Musíme zabezpečiť dostatok priestoru pre turistov, pretože masový turizmus nie je len na pláži, ale takmer všade.

MIchaela: Majú destinácie určitý limit turistov, ktoré môžu prijať?

Elif: Ich najčastejším limitom je kapacita pláže. Pred pandémiou chceli návštevníci sedieť pri mori, ale teraz potrebujú viac priestoru a chcú si zachovať odstup. A spôsob, ako to kontrolovať, je poskytnúť im možnosť pohybu. Destinácie majú na plážach dostatok miest a vytvorili prehliadky; dopoludnia aj popoludní. Počet turistov je dôležitý, ale je tiež dôležité vedieť, ako ich kontrolovať a ako vytvoriť možnosti pohybu pre všetkých. Mnohí nechcú chodievať autom, ale pešo, takže im musia destinácie poskytnúť možnosť mobility.

Michaela: Aký je ďalší veľký cieľ  destinácií v oblasti udržateľnosti a inteligentných technológií?

Elif: Pre viaceré destinácie je dôležité vytvoriť udržateľnú pozorovateľňu. Zariadiť si malú kanceláriu, ktorá bude kontrolovať údaje o destinácii, recyklácii, spotrebe vody, WiFi, počte ľudí na pláži či počte ľudí v hoteloch a apartmánoch. Prioritou je získať kontrolu nad monitorovacím miestom, zistiť očakávania turistov od destinácie a tiež názor na destináciu. Na základe týchto údajov sa vytvárajú reporty a správy, ktoré sa posielajú hotelom, apartmánom a cestovným kanceláriám. Pomocou týchto správ možno monitorovať hotely, či neznížili kvalitu svojich jedál a nápojov. Stále je potrebné pracovať na znižovaní uhlíkovej stopy, vytvárať oblasti kultúrneho dedičstva a pracovať na tom, aby mala ekonomika lepšiu budúcnosť. To je možné prostredníctvom sociálnych, kultúrnych ako aj prírodných zdrojov.

Naši odborníci Vám v ďalších článkoch radi priblížia ďalšie zmeny, ktoré priniesla situácia spojená s pandemickou situáciou Covid-19.