Dekoratívne škatuľky z dreva

Deti postihnuté vakcínou môžete podporiť zakúpením dekoratívnych ručne vyrobených škatuliek z dreva, prípadne iným dobrovoľným príspevkom.

5,80 €